nk logo stor
 • Strøm med fasit for 2021 samt prognoser 2022/2023
  strom5
  Grafen viser spotpris i Oslo siste tre år med januar 2022 som siste tall. Litt skremmende å se slutten på 2021 og starten på 2022. 

  Les mer …
 • Oppdatert 3. jan: Kieltur 3. - 5. feb UTSATT

  Godt nytt år og takk for rekordpåmelding til Kieltur som skulle gått 3-5 februar.

  Som følge av dagens smitteverntiltak og mulig effekt av Omikron varianten, må vi flytte Kielturen til ny dato. Colorline tar ut begge sine båter i januar og er usikre på når de settes i drift igjen. Uten båt blir det ekstra utfordrende å arrangere. Vi kommer tilbake med info om ny dato for arrangementet og med ny påmelding.

 • Den billigste strømmen er den du ikke bruker - vi har inngått avtale med Adaptic Technology AS.
  Adaptic har gode løsninger for å avdekke forbrukstopper samt bistå med å kutte strømforbruket generelt. Den toppen som vises på bilde må du betale urimelig mye for. Klarer du kutte den ned, så er det mye å spare. Nettopp det kan Adaptic hjelpe deg med. Ta kontakt for å få en gjennomgang i din bedrift. 
  Adaptic  
  Børge Nilssen: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. Tlf 917 30 000.  

Prognose 2021 - 2022

Oppdaterte prognoser med store svingninger for resten av 2021 samt den første for 2022.
På storfe går vi fra 11 000 tonn underskudd i 2021 til 1 200 tonn underskudd i 2022. For gris går vi fra 10 000 tonn underskudd i til 2 200 tonn overskudd. Vi har laget en graf som viser hvordan prognosene har endret seg for året 2021 siste 12 mnd.  
Prognose 2022
Se grafen her og hva Totalmarked skriver her. 

TOTALMARKED:
"Gris    
  
For året 2021 sett under ventes en samlet underdekning på 10 000 tonn, etter at importkvotene på fersk og noe frossen gris er tatt inn. Underskuddet ut over importkvotene dekkes opp av import til nedsatt toll. Under forutsetning av at samfunnet normaliseres, prognoseres det for 2022 en overdekning på om lag 2 000 tonn i svinemarkedet. Importkvotene for fersk helslakt og ribbe på 1 050 tonn forutsettes å komme inn. Dette inkluderer for 2022 også de nye kvotene fra Storbritannia.  Slaktegrisvektene hittil i år er 3 kg høyere enn i samme periode i 2020, og det forventes at de holder seg på samme nivå i resten av 2021. Økte slaktevekter gjør at tilførslene i tonn forventes å øke med om lag 2 prosent fra 2020, selv om antall griser til slakt prognoseres å gå litt ned. For 2022 forutsettes det i prognosen uendrede slaktevekter og om lag uendrede tilførsler av svinekjøtt. Den svært gode effektivitetsutviklingen hos norske purker fortsetter. De siste tallene tyder på en mindre nedgang i bedekningene som gir slaktegris inn i 2022. Med den store økningen i salget hittil i år forventes salget året 2021 å øke med 5 prosent fra 2020. Økningen fra "normalårene 2018 og 2019" ventes å bli på hele 9 prosent. For 2022 er det prognosert at det innenlandske salget av svinekjøtt går tilbake til nivået før pandemien.   

Storfe             
Med redusert grensehandel og lite utenlandsreiser også i 2021 ventes det innenlandske salget av storfe å øke fra et svært godt salg i 2020. Økningen i salget av helt slakt sammenlignet med 2019 prognoseres til 7 prosent. Det ventes i 2021 en underdekning på om lag 11 000 tonn, etter at importkvotene er forutsatt tatt inn. For 2022 prognoseres det en underdekning på 1 200 tonn, forutsatt at alle importkvotene blir tatt inn.  Det har vært mindre tilgang av melkekyr til slakt som følge av et økt melkebehov under pandemien. Dette har medført et ytterligere importbehov for å dekke det innenlandske salget av storfekjøtt under pandemien. Flere kalver fra melkeproduksjon og senere utslakting av et økt mordyrtall vil imidlertid bedre tilgangen av norskprodusert storfekjøtt når samfunnet normaliseres. Tilførslene ventes å øke med 3 prosent i 2022. En større andel av dyrene forventes å framfôres til tyngre slakt også i 2022. Det er usikkert hvordan salget av storfe vil utvikle seg i årene fremover. Det synes å være rom for en begrenset økning i mordyrtallet fra dagens nivå. Framtidig kumelkbehov samt tilpasninger av blant annet utvikling i melkemengde per ku spiller her inn.

Lam
Prognosen for lam viser nå en underdekning på 900 tonn året 2021 sett under ett. Lagre ved inngangen til året har sammen med kvoteimport dekket opp underdekningen hittil i år. Det forventes og det er utsikter til brukbart salg også i årets sesong, men det prognoseres som vanlig et overskudd i høst som fryses inn og vil være tilgjengelig for bransjen i 2022. Tilførslene i høst prognoseres å bli om lag uendret fra 2020. For 2022 er det prognosert et overskudd på om lag 800 tonn, inkludert inntak av WTO-kvoten på 206 tonn og import fra Island på 400 tonn. Resten av Islandskvoten på til sammen 600 tonn, forventes å bli benyttet på sauekjøtt. I tillegg ventes det som nevnt å være lam på reguleringslager. Etter år med overdekning er markedet for sau og lam i bra balanse. Dagens bestand av sau er på et nivå som gir grunnlag for et sunt marked for sau og lam i årene framover. Det er også for denne produksjonen en koronaeffekt selv om den ikke er like stor som for de andre kjøttslagene. "

     
Her har vi laget en graf som viser utviklingen for 2021 siste 12 mnd. 


Prognose 2022 

 

Kontaktinformasjon

Norsk Kjøtthandel AS
Professor Birkelands vei 28 A
1081 OSLO

Telefon: 22 07 86 90 
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Org.nr: 961 728 010

Søk